Chwiliad Eiddo
Dewch o hyd i eiddo masnachol neu safle datblygu yng Nghonwy ar-lein trwy ddefnyddio ein cronfa ddata o eiddo. Chwiliwch yn ôl maint, math neu ddaliadaeth eiddo. Gwahoddir pob gwerthwr tai lleol i gyflwyno eu stoc bresennol fel eich bod yn gallu gwneud chwiliad cynhwysfawr o eiddo masnachol yn yr ardal.

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano anfonwch e-bost at y tîm cefnogi busnes i weld pa gyfleoedd eraill fydd ar gael, efallai, neu a fydd yn datblygu yn y dyfodol?
Defnyddwyr Presennol
Asiantau 
Mewngofnodwch neu cofrestrwch gyda Property Pilot i lwytho neu ddiweddaru manylion eiddo.